2016/01/18 Maes & More Lees meer

Home Rentabiliteit Kent mijn boekhouder onze sector?

Kent mijn boekhouder onze sector?

Mogen wij u voorstellen aan VnV Horecamanagement & Consulting?
VnV Finance kan zorgen voor het volledig bijwerken van uw boekhouding. Anders dan de meeste collega-accountants hebben wij uitsluitend horeca-zaken onder ons cliënteel waardoor we meer ervaring hebben in deze sector en onze boekhouding beter op maat van onze klant kunnen houden.
Daarnaast kan VnV Finance uiteraard zorgen voor oa de oprichting van uw vennootschap, het vervullen van de BTW-formaliteiten, het verzorgen van uw externe jaarrekening, het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting, het indienen van uw aangifte personenbelasting edm.Logo_VNV_def

Analyseren van financiële gegevens
Een andere deelaspect van hun service is het analyseren van de aangereikte financiële gegevens van hun klanten. Op basis van een vrij eenvoudige template in excel, gaat VnV uitsluitend op basis van de aangereikte informatie door de klant, kritisch de paramaters van de jaarrekening bestuderen om te kijken in welke mate bepaalde parameters opvallend afwijken van de parameters van de collega’s.

Verwerking van boekhouding
Voor het verwerken van de boekhouding doet VnV beroep op het nieuwe online boekhoudpakket  Yuki. Yuki is meer dan een boekhoudpakket alleen.
U kan uw verkoopfacturen aanmaken via dit office-pakket.  Dit heeft niet alleen als voordeel dat vanuit dit pakket uw verkoopfacturen via elektronische weg verzonden kunnen worden naar uw klanten, maar ook is hieraan gekoppeld een automatische rappeleringsprocedure, en deze verkoopfacturen worden automatisch verwerkt in de boekhouding zonder manuele inbreng van uw accountant.
Verder kan u ook veel sneller en veel correcter voor de betaling zorgen van uw aankoopfacturen.  Minder kans tot het maken van fouten, minder gegevens overnemen, gedaan met aparte opvolgingslijsten, edm.
Yuki herkent en verwerkt aangeleverde documenten.  Dit is, zeker na verloop van termijn, een behoorlijke tijdswinst.
Yuki werkt, beter dan welk pakket ook, met de codabox- en de sodabox-bestanden.
Yuki is een compleet boekhoudpakket, inclusief een digitaal archief, online facturatie, maar ook met mogelijkheid tot projectadministratie en urenregistratie.
Aan het boekhoudpakket Yuki koppelt VnV de eenvoudige rapporteringstool, Silverfin.