2016/01/18 Maes & More Lees meer

Home Rentabiliteit Prijszetting

Prijszetting

De prijs van een product kun je op verschillende manieren vaststellen. Je kunt uitgaan van:
1. De kosten die je gemaakt hebt om het product te produceren en te verkopen. Deze methode noemen we de kostengeoriënteerde prijsstelling;
2. De prijs die de concurrent voor hetzelfde product vaststelt. Dit wordtconcurrentiegeoriënteerde prijsstelling genoemd;
3. De vraag naar jouw product. Dit is de vraaggeoriënteerde prijsstelling.

We zullen de drie methoden om de prijs vast te stellen eens nader bekijken.

Kostengeoriënteerde prijsstelling

De verkoopprijs wordt verkregen door de kostprijs met een bepaald bedrag te verhogen. In de marketing noemen we deze methode cost-plus pricing. Het nadeel van deze methode is dat je niet echt rekening...

Lees meer

Home Rentabiliteit Prijszetting Kostengeoriënteerde prijsstelling

Prijszetting

Kostengeoriënteerde prijsstelling

De verkoopprijs wordt verkregen door de kostprijs met een bepaald bedrag te verhogen. In de marketing noemen we deze methode cost-plus pricing.
Het nadeel van deze methode is dat je niet echt rekening houdt met de markt, dus met de consument. Wil de consument wel de prijs betalen die jij hebt vastgesteld? Of ben je juist niet te goedkoop.

TerugConcurrentiegeoriënteerde prijsstelling

Bij een concurrentie georiënteerde prijsstelling baseer je de prijs op die van de concurrent. Er is sprake van concurrentie als meer dan één aanbieder hetzelfde (soort) product aanbiedt. Maar wie i...

Lees meer

Home Rentabiliteit Prijszetting Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling

Prijszetting

Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling

Bij een concurrentie georiënteerde prijsstelling baseer je de prijs op die van de concurrent. Er is sprake van concurrentie als meer dan één aanbieder hetzelfde (soort) product aanbiedt. Maar wie is je concurrent en wat bieden ze aan?

De horeca valt onder monopolistische concurrentie. Verschillende ondernemers beconcurreren elkaar met min of meer hetzelfde product. Om de gast aan zich te binden voegt elke ondernemer iets unieks aan het product toe. Dat kan van alles zijn: verpakking, service, sfeer, enzovoort.
Ook de prijs van het product speelt hierin een belangrijke rol. Hiermee kan een onderneming zich onderscheiden… of een ondernemer kiest er juist voor dit niet te doen. Als een ondernemer zijn verkoopprijs op die van de concurrent afstemt, heeft hij de keuze tussen:
Gelijke prijzen;
Lagere prijzen;
Hogere prijzen.

Gelijke prijzen
Een ondernemer kiest ervoor (min of meer) dezelfde prijs als zijn concurrenten voor zijn producten te vragen. Dit wordt ‘me too pricing’ of ‘going rate pricing’ genoemd. Hiermee voorkomt de ondernemer dat er een ‘prijzenslag’ ontstaat. Natuurlijk is er concurrentie, maar… deze wordt niet met de prijs ‘uitgevochten’. Daarom is er bij ‘me too pricing’ sprake van non price competition.

Lagere prijzen
Een ondernemer kan ervoor kiezen de concurrentie te verslaan door lagere prijzen te berekenen. Er is dan sprake van price competition. Hierdoor kunnen concurrenten verdwijnen. Dit wordt put out pricing genoemd.
Als een ondernemer ‘alleen’ is, kan een lage prijssteling er voor zorgen dat andere horecaondernemingen zich er niet vestigen. Dan is er sprake van een stay out pricing.

TerugVraaggeoriënteerde prijsstelling

Als aanbieder van een product zul je bij het vaststellen van de prijs ook rekening houden met de vraag naar jouw product. Je neemt dan de gast als uitgangspunt voor het vaststellen van de verkoopprijs...

Lees meer

Home Rentabiliteit Prijszetting Vraaggeoriënteerde prijsstelling

Prijszetting

Vraaggeoriënteerde prijsstelling

Als aanbieder van een product zul je bij het vaststellen van de prijs ook rekening houden met de vraag naar jouw product.
Je neemt dan de gast als uitgangspunt voor het vaststellen van de verkoopprijs. Je vraagt de prijs die de gast wil betalen. Dan zul je, net als bij de prijs van de concurrent, moeten gaan terugrekenen om te kijken of je al je kosten wel hebt terugverdiend. Hier kun je spreken van backward pricing. Je brengt dus de kosten op de verkoopprijs in mindering.

Terug